logo

MERSİS: 0178143509800001

KEP: biyapyapi@hs01.kep.tr

VERGİ KİMLİK: 1781435098

TİCARET SİCİL : 5212

SGK SİCİL: 282110101102447601201-01

EKAP PROTOKOL: 4425416

UETS e-Tebligat: 25858-12810-94663

ZİRAAT IBAN: TR400001000302922620695001

Adres: YENİŞEHİR MAH. SELAHATTİN KAYA CAD. NO: 25/1 MERKEZ-BİNGÖL

E-Posta: iletisim@biyapyapi.com

Telefon:

+90(426) 213 13 22

+90(506) 331 34 01